Kontakt

Merilly d.o.o.
Adresa: Vodnikova ulica 2
Poštanski broj i grad: SI-2250 Ptuj
Država: Slovenija

Registarski broj: 5405513000
Porezni broj: SI92034535

Broj telefona: +386 41 684 696
Fax: +386 2 779 76 61
E-mail: zm@e-ceramica.com